Qui som

HISTÒRIA

L’Associació Cultural El Breny va néixer l’any 1974 amb el principal objectiu de dotar Sant Vicenç d’un periòdic d’informació local, obert i independent. El primer número va sortir el novembre d’aquell mateix any i d’aleshores ençà s’ha publicat ininterrompudament.

Al llarg de la seva existència ha recollit la història quotidiana del poble, convertint-se en el referent escrit al qual autors, estudiosos i interessats en la nostra història recent es dirigeixen i consulten.

La periodicitat mensual que es va establir en el seu inici es manté actualment. El tiratge és de 450 exemplars.

A banda de l’edició del periòdic, l’entitat també té com a seccions: l’Arxiu i Documentació i la Ràdio.

 

MEMBRES

Les persones que formen el col•lectiu, i els col•laboradors externs, tots voluntaris i de forma totalment desinteressada, fan possible que mes rere mes i any rere any surti puntualment el nostre periòdic.

Per la llarga vida de l’entitat, hi ha passat molts membres i col•laboradors, que han fet possible mantenir l’esperit dels fundadors.

Per la complexitat dels objectius de l’ACB, sempre és necessari comptar amb col•laboradors per les moltes i variades feines, pel que qualsevol incorporació sempre és molt benvinguda.

 

 

Redacció:           

Estel Huguet, cap de redacció

Txell Amorós, Norma Andrés, Joan Figuls, Nina Jareño, Joan Juanola, Nati Luna, M.Pilar Palà, Alfons Plans, Joana Trullàs

Jordi Largo, Alfons Martínez, fotografia

Pilar Palà, correcció

Alba Malo, Núria Obradors, Marc Pich, disseny i maquetació

Arxiu i Documentació:

Montserrat Berduque, Montserrat Casajuana, Esther Coll, Miquel Fàbregas, Jordi Largo, Alfons Plans, Rosa Ruisánchez, Jordi Trillo,

Ràdio:                    

Rosa Auguets, cap d’emissions

Rosa Auguets, Estel Huguet, Joan Juanola, Sendo Vall, programació

Gemma Farrés, Christian Molina, Jordi Trillo, tècnics

Francesc Bacardit, David Jareño, Sergio López, Rosa Ruisánchez, Manel Sánchez, Marta Serran, Sendo Vall, producció

OnaBages, assessorament tècnic i de producció

Staff:                       

Jordi Barberà, publicitat

Anna Cinca, Òscar Junyent, web i xarxes

Sandra Oliva, administració

Equip Directiu:                

Joan Juanola, president

Estel Huguet, vicepresidenta

Valentí Carrera, secretari

Sandra Mohedano, tresorera

Norma Andrés, Rosa Auguets, Jordi Largo, Jordi Trillo, vocals