La nostra revista

De forma ininterrompuda des de l’any 1974 l’ACEB edita la revista amb periodicitat mensual. L’equip fundador, liderat per la Sra. M.Carme Grauvilardell i pel mossèn Salvador Bardolet, amb uns mitjans precaris, però amb molta il·lusió i empenta van iniciar el camí d’una publicació que al llarg dels anys ha esdevingut un referent a Sant Vicenç i a la comarca i una de les més antigues de la comarca.

PORTADES MÉS SIGNIFICATIVES: